Praca

„Avocado. Żłobek międzykulturowy” zatrudni opiekunkę

Zakres obowiązków:

  • Opieka nad dziećmi (w wieku od ok. 11 m-cy do 3 lat), towarzyszenie im w sytuacjach codziennych (posiłki, spacer, toaleta, sen),
  • Dbanie o porządek i czystość w żłobku w czasie dnia pracy (sprzątanie po zabawie, po posiłkach itd.).

Profil kandydatki:

  • Osoba posiadająca uprawnienia do pracy w żłobku (pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy),
  • Cechy osobowości: pracowitość, pogodne usposobienie, wysoka kultura osobista.

Prosimy o przesłanie CV na adres: info@zlobekavocado.pl.