PROGRAM MONTESSORI

„Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia“ (M. Montessori).

Dziecko w pierwszych sześciu latach uczy się więcej niż kiedykolwiek później. Od urodzenia do 3 roku życia w pełni absorbuje świat i wszystko, co je otacza.  Największa chłonność umysłu występuje w okresie tzw. wrażliwych faz, charakteryzujących się łatwością przyswajania i opanowania konkretnych umiejętności. W okresie żłobkowym fazami wrażliwymi są: rozwój mowy, rozwój ruchowy oraz wzrastająca potrzeba samoobsługi i samodzielności oraz porządku.

Znanym hasłem pedagogiki Marii Montessori jest zdanie: „Pomóż mi samemu to zrobić”. Celem wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i otaczający świat. W tej metodzie podmiotem jest dziecko wraz z jego nieograniczonymi możliwościami. Opiekun podąża za dzieckiem i wspiera jego spontaniczne, wielostronne aktywności. Dzieci uczą się poprzez zdobywanie doświadczeń, wykorzystywanie przygotowanych przez nauczyciela materiałów oraz eksperymentowanie. Jest to uczenie się w wolności, która ma swoje granice, zakreślone prawem do wolności innych osób.

W żłobku Avocado na Starym Żoliborzu oraz na Saskiej Kępie realizujemy program pedagogiki Marii Montessori. Dzieci korzystają z przygotowanego otoczenia i pomocy montessoriańskich pod okiem nauczycieli Montessori i przeszkolonych Wychowawców.

montessori prew1

O30A5509prew_M

O30A5506prew_M

O30A5524prew_M