IDEA

Dlaczego żłobek międzykulturowy?
We wczesnym dzieciństwie dzieci odkrywają, że ludzie różnią się między sobą. Wtedy też kształtuje się ich stosunek do drugiego człowieka – oparty na szacunku i otwartości lub przeciwnie, pełen obaw i uprzedzeń w kontakcie z „odmiennością”. Chcemy, by dzieci otwierały się na różnorodność kulturową, od najmłodszych lat były ciekawe świata i innych ludzi. Dzisiejsze kilkulatki w przyszłości będą przemierzać świat ucząc się, pracując lub podróżując. Również w Polsce w kręgach zawodowych czy towarzyskich spotkają osoby różnej narodowości. Uważamy, że warto, by maluchy w żłobku w Warszawie poznawały dzieci z innych kultur i by takie znajomości stały się dla nich czymś naturalnym. Pragniemy stwarzać warunki, w których dzieci i całe rodziny z różnych narodowości mogą się spotkać, wzajemnie poznać, dzielić się sobą nawzajem – wspólnie spędzać czas, bawić się, wzajemnie słuchać, inspirować. Wierzymy, że spotkanie ludzi, którzy różnią się między sobą, wzbogaca nas o nowe doświadczenia, pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy.

W czym przejawia się międzykulturowość w naszym żłobku?

  • W możliwości spotkania rodzin międzykulturowych (dzieci i dorosłych),
  • W poznawaniu własnej i innych kultur podczas zajęć muzycznych, plastycznych, tanecznych, poprzez opowieści, baśnie, zabawy, tradycje i in.
  • W zabawkach, rekwizytach i inspirującym otoczeniu nawiązującym do różnych kultur.

A dlaczego żłobek językowy?
Wczesny kontakt z językiem obcym (codzienne słuchanie jego melodii, przyswajanie słownictwa w powiązaniu z konkretną sytuacją) ułatwia dziecku późniejszą naukę tego języka oraz każdego kolejnego. Naszym priorytetem jest nauka angielskiego, dlatego dzieciom w żłobku zapewniamy codzienny, intensywny kontakt z native speakerem. Stwarzamy też możliwość kontaktu z innymi językami. Podczas zajęć międzykulturowych dzieci mogą wszystkimi zmysłami doświadczyć kontaktu z danym krajem lub zakątkiem na ziemi – poznają opowieści, bajki, piosenki, wierszyki w obcym języku, słuchają muzyki, oglądają krajobrazy danego miejsca, mogą zakosztować kulinarnych przysmaków oraz przyjemności zabaw pochodzących z odległych stron świata.

Idea żłobka międzykulturowego opiera się m.in. na doświadczeniach projektu „Międzykulturowy Klub Malucha” zrealizowanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej we współpracy z Fundacją Sto Pociech. Zobacz broszurę dokumentującą projekt (PDF).

"Avocado. Żłobek międzykulturowy" – prywatny żłobek w Warszawie. Złobek Żoliborz, żłobek Saska Kępa. Zapraszamy maluchy z Bielan, Pragi Południa, Grochowa, Gocławia.