LEPSZE ŻŁOBKI!

Ewa Iwińska z Avocado uczestniczy w pracach zespołu ekspertów programu Jakość od Początku realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci. https://www.frd.org.pl/programy/jakosc-od-poczatku-standardy-opieki-i-edukacji-malych-dzieci/

Zespół opracowuje standardy jakości opieki i edukacji małych dzieci dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w całej Polsce. Chcemy doprowadzić do tego, by każde miejsce opieki było dobrym miejscem dla rozwoju dziecka.